People

Professor

Tapio SalakoskiDoctoral researchers

Filip Ginter
Tapio Pahikkala
Antti Airola
Veronika Laippala (Dept. of French Studies)
Sampo Pyysalo
Jari Björne
Aki KyröläinenResearchers and PhD students

Juho Heimonen
Timo Viljanen
Suwisa Kaewphan
Farrokh Mehryary
Kai Hakala
Jenna Kanerva
Juhani Luotolahti