Framesets


alkaa

alkaa.0

ARG1alkaja
ARG2alkaa tehdä mitä


aloittaa

aloittaa.0 [begin.01]
alkaa jokin toimenpide

ARG0aloittaja (agentti)
ARG1aloitettava asia
ARG2väline


antaa

antaa.0 [give.01]
siirtää jotakin toiselle omistajalle

ARG0antaja
ARG1annettava asia
ARG2vastaanottaja


arvioida

arvioida.0 [estimate.01]
tehdä arvio

ARG0arvioija
ARG1arvioitava asia


auttaa

auttaa.0 [help.01]
helpottaa

ARG0auttaja (CAUSER, ei tarvitse olla elollinen!)


availla

availla.0 [see avata.0]
avata toistuvasti

ARG0avaaja
ARG1avattava


avata

avata.0 [open.01]
liikuttaa jotain auki

ARG0avaaja
ARG1avattava


avustaa

avustaa.0 [assist.01]

ARG0avustaja
ARG1avustettava
ARG2asia tai tehtävä
ARG3instrumentti


devioida

devioida.0

ARG1devioiva asia
ARG2paikka/suunta


ekstuboida

ekstuboida.0

ARG0ekstuboija
ARG1ektuboitava


erittää

erittää.0 [secrete.01]
aiheuttaa se, että ainetta tulee jostakin

ARG0erittäjä (esim. haava)
ARG1eritettävä
ARG2määrä
ARG3mistä eritetään
ARG4mihin eritetään (harvinainen)


erittyä

erittyä.0 [secrete.01]
aiheuttaa se, että ainetta tulee jostakin

ARG1erittyjä
ARG2määrä
ARG3mistä erittyy
ARG4mihin erittyy (harvinainen)


haluta

haluta.0 [want.01]
tahtoa

ARG0haluaja
ARG1haluttava asia (voi olla myös tekemistä)


hapettua

hapettua.0
saada tarpeeksi happea

ARG1hapettuja
ARG2hapettumisen määrä/tapa (usein "hyvin")
ARG3hapettumisen väline (esim. "hengityskoneessa")
ARG4hapettumisen ajankohta


hengitellä

hengitellä.0 [breathe.01]
ottaa ilmaa sisään ja puhaltaa ulos

ARG0hengittäjä
ARG1ilma (toivottavasti)
ARG2suunta


hengittää

hengittää.0 [breathe.01]
ottaa ilmaa sisään ja puhaltaa ulos

ARG0hengittäjä
ARG1ilma (toivottavasti)
ARG2suunta


heräillä

heräillä.0 [wake.02] [see herätä.0]
herätä hiljalleen

ARG1heräilijä
ARG2uni


herätä

herätä.0 [wake.02]
havahtua unesta

ARG1herääjä


herättää

herättää.0 [wake.02]

ARG0 herättäjä
ARG1 herääjä


hiipua

hiipua.0 [fade.01]

ARG1hiipuja, väsähtänyt asia


huonontua

huonontua.0: [deteriorate.01]

ARG1huonontuva asia/huonontuja


huuhdella

huuhdella.0

ARG1huuhdeltava esine


hyperventiloida

hyperventiloida.0 [hyperventilate.01]


imeä

imeä.0 [suck.01]


irrota

irrota.0 [come.01] [see tulla.0]

ARG1irtoaja
ARG2määrä
ARG3lähtöpaikka
ARG4 loppupaikka (ei tunnu esiintyvän kl. kielessä)


jäädä

jäädä.0 [see pyrkiä.2]
jäädä paikkaan tai olotilaan, ei-itseohjautuva

ARG1se, joka jää
ARG4mihin jää

jäädä.1 [see pyrkiä.3]
jäädä tekemään jotain, ei-itseohjautuva

ARG1se, joka jää
ARG2mitä jää tekemään


jaksaa

jaksaa.0

ARG0jaksaja
ARG1jaksettava tekeminen


jatkaa

jatkaa.0 [continue.01]
aiheuttaa jatkuminen

ARG0jatkaja
ARG1jatkettava


jatkua

jatkua.0 [continue.01]
jatkua aiheuttamatta, tapahtua edelleen

ARG1jatkuva asia, "jatkuja"
ARGMmäärä


joutua

joutua.0

ARG1joutuja
ARG3mistä
ARG4mihin


juoda

juoda.0 [drink.01]
nauttia nestettä

ARG0juoja
ARG1juoma


jutella

jutella.0 [chat.01]

ARG0juttelija
ARG2toinen keskustelija


kääntää

kääntää.0 [turn.01]
muuttaa jonkin asentoa

ARG0kääntäjä
ARG1käännettävä
ARGMsuunta, paikka

kääntää.1 [turn.02]
muuttaa

ARG0kääntäjä/muuttaja
ARG1muuttuva asia
ARG2lopputila
ARG3alkutila


kääntyä

kääntyä.0 [kääntää1]

ARG1kääntyjä
ARG2lopputila
ARG3alkutila


kääntyillä

kääntyillä.0 [turn.01]
vaihtaa asentoa toistuvasti

ARG0kääntyilijä


katsoa

katsoa.0 [look.01]
suunnata huomio näkemiseen

ARG0katsoja
ARG1katsottava (esim. "katsoa kuvaa" tai "katsoa, että potilas hapettuu hyvin")


käydä

käydä.0
mennä paikasta toiseen ja tulla pois, käyttää itsensä jossain

ARG0kävijä
ARG2käydä missä

käydä.1
mennä paikasta toiseen ja tulla pois, tulla käytetyksi jossain

ARG1kävijä
ARG2käydä missä

käydä.2 [go.08] [see mennä.3]

ARG1kävijä
ARG2uusi tila ("käydä vaikeaksi" jne.)


käynnistyä

käynnistyä.0 [start.01]

ARG1käynnistettävä asia


käyttää

käyttää.0 [use.01]
hyödyntää

ARG0käyttäjä
ARG1käytettävä asia
ARG2tarkoitus (ei tunnu tapahtuvan)


keskustella

keskustella.0

ARG0keskustelija
ARG2toinen keskustelija
ARG3asia


kestää

kestää.0 [tolerate.01]
sietää

ARG0kestäjä
ARG1kestettävä asia

kestää.1 [last.01]
viedä aikaa/pysyä ehjänä

ARG1asia joka kestää
ARG2kauanko kestää


kevennellä

kevennellä.0 [lighten.01]

ARG1kevennettävä (asia)


keventää

keventää.0 [lighten.01]

ARG1kevennettävä (asia)


kohdistaa

kohdistaa.0 [focus.01]

ARG0kohdistaja
ARG1kohdistettava asia (yleensä katse kl. kielessä)
ARG2mihin kohdistetaan


kokea

kokea.0 [consider.02]
kokea joku jonkinlaiseksi

ARG0kokija
ARG1koettava asia
ARG2miksi asia koetaan (esim. "vaikeaksi")


korjaantua

korjaantua.0 [repair.01] [see korjata.0]
tulla kuntoon

ARG1korjaantuva asia


korjata

korjata.0 [repair.01]
laittaa jokin kuntoon

ARG0korjaaja
ARG1korjattava asia


korvata

korvata.0 [replace.01] [see vaihtaa.0]
korvata jokin jollakin

ARG0kuka korvaa
ARG1minkä korvaa
ARG2millä korvaa/lopputila
ARG3 alkutila


kurtistaa

kurtistaa.0 [wrinkle.01]
rypistää

ARG0kurtistaja
ARG1kurtistettava asia


kuumeilla

kuumeilla.0


kysyä

kysyä.0 [ask.01]
esittää kysymys

ARG0kysyjä
ARG1kysymys, asia josta kysytään
ARG2keneltä kysytään


lääkitä

lääkitä.0

ARG0lääkitsijä
ARG1lääkittävä
ARG2lääkintätapa
ARG3lääke


lähteä

lähteä.0 [go.02] [see pyrkiä.0]
lähteä paikkaan tai olotilaan, itseohjautuvasti

ARG0lähtijä
ARG3lähtöpaikka
ARG4tulopaikka

lähteä.1 [see pyrkiä.1]
lähteä tekemään jotain, itseohjautuvasti

ARG0lähtijä
ARG2mitä lähdetään tekemään

lähteä.2 [go.01] [see pyrkiä.2]
lähteä paikkaan tai olotilaan, ei-itseohjautuvasti

ARG1lähtijä
ARG3lähtöpaikka
ARG4tulopaikka

lähteä.3 [see pyrkiä.3]
lähteä tekemään jotakin, ei-itseohjautuvasti

ARG1lähtijä
ARG2mitä lähdetään tekemään


laittaa

laittaa.0 [put.01]
laittaa jotakin johonkin

ARG0laittaja (kliinisessä kielessä harvinainen)
ARG1laitettava (voi olla myös tekeminen)
ARG2hyötyjä (esim. "laitettiin potilaalle shuntti suoneen")
ARG3mistä
ARG4mihin


lämpöillä

lämpöillä.0
olla lämpöä

ARG0lämpöilijä (kokija!)
ARGMlämpötila/määrä


laskea

laskea.0 [lower.01]
mennä alaspäin tai aiheuttaa se, että jokin menee alaspäin

ARG0laskemisen aiheuttaja
ARG1laskeva asia
ARG2laskemisen määrä
ARG3alkuarvo
ARG4uusi arvo


liikkua

liikkua.0
siirtyä paikasta toiseen, liikuttaa itseään

ARG0liikkuja
ARG2mihin (harvinainen)

liikkua.1 [move.01]
siirtyä paikasta toiseen, tulla liikutetuksi

ARG1liikkuja
ARG2mihin (harvinainen)


liikutella

liikutella.0 [move.01]
siirtää paikasta toiseen

ARG0liikuttelija
ARG1liikuteltava
ARG2mihin liikutellaan (harvinainen)


liikuttaa

liikuttaa.0 [move.01]
siirtää paikasta toiseen

ARG0liikuttaja
ARG1liikutettava
ARG2mihin liikutetaan (harvinainen)


lisääntyä

lisääntyä.0 [increase.01]

ARG1liisääntyjä; asia, joka lisääntyy


lisätä

lisätä.0 [add.02]

ARG1lisättävä asia


lopettaa

lopettaa.0 [stop.01]

ARG0lopettaja
ARG1lopetettava asia


maistua

maistua.0
tulla syödyksi

ARG1ruoka tai juoma (tai muu "maistuva" asia)
ARG2miten maistuu (esim. "hyvin")


mennä

mennä.0 [go.02]
liikkua paikasta toiseen, liikuttaa itseään

ARG0menijä
ARG1matka ("menin kolmen päivän matkalle Helsinkiin" harvinainen, ei varmaankaan tapahdu kliinisessä kielessä)
ARG3lähtöpaikka
ARG4tulopaikka

mennä.1 [go.01]
liikkua paikasta toiseen, tulla liikutetuksi

ARG1menijä
ARG2määrä/nopeus ("lääkettä menee kolme tablettia päivässä")
ARG4mihin menee

mennä.2 [go.06]
sujua, onnistua

ARG0tietoinen menijä/onnistuja
ARG1mikä menee, "projekti"
ARG2suunta (esim. "perille")
ARGMmiten (esim. "hyvin")

mennä.3 [go.08]
sujua, onnistua

ARG1menijä
ARG2uusi tila ("mennä rikki", "mennä pahaksi")

mennä.6
mennä_ohi

ARG0ohimenijä


muuttua

muuttua.0 [become.01]

ARG1muuttuva asia
ARG2lopputila
ARG3alkutila


nähdä

nähdä.0 [see.01]

ARG0näkijä
ARG1nähtävä asia


näkyä

näkyä.0

ARG1näkyvä asia


näyttää

näyttää.0
esittää, eloton

ARG1näyttäjä (esim. mittari)
ARG2näytettävä (esim. lukema)

näyttää.1

ARG1näyttävä asia
ARG2tilanne (esim. "näyttää hyvältä" tai "näyttää toimivan")


niellä

niellä.0 [swallow.01]

ARG0nielijä
ARG1nieltävä asia


nostaa

nostaa.0 [raise.01]
aiheuttaa se, että jokin menee ylöspäin

ARG0nostaja
ARG1nostettava
ARG2nousemisen määrä
ARG3alkuarvo
ARG4uusi arvo


noudattaa

noudattaa.0 [obey.01]
toimia ohjeen mukaan

ARG0noudattaja
ARG1noudatettava (sääntö, ohje tms.)


nousta

nousta.0 [rise.01]
mennä ylöspäin

ARG1nousija
ARG2nousemisen määrä
ARG3alkuarvo/lähtöpaikka
ARG4uusi arvo/tulopaikka


nukahtaa

nukahtaa.0 [see nukkua.0]
vaipua uneen

ARG0nukahtaja
ARG1uni (ei tunni tapahtuvan kliinisessä kielessä)
ARG3väline", esim. lääke


nukkua

nukkua.0 [sleep.01]
olla unessa

ARG0nukkuja
ARG1uni ("nukkui sikeää unta")
ARG2odotettu herättäjä ("nukkui yli herätyskellon soiton", harvinainen)
ARG3minkä avulla, "väline" (esim. lääke)


*null*

*null*.0 [be.02] [see olla.0]
ei-kopula olla

ARG1olija, se, joka on

*null*.1 [come.01] [see tulla.0]
liikkua lähemmäs

ARG1tulija
ARG2määrä ("tulin 3 km töihin", "tuli kolme litraa")
ARG3lähtöpaikka
ARG4loppupaikka
ARGMsuunta, kulkuväylä jne.

*null*.2 [do.02] [see tehdä.0]
tehdä (toimenpide)

ARG0tekijä
ARG1tehtävä
ARG2ketä varten (esim. "potilaalle tehty trakeostomia")
ARG3väline, instrumentti
ARG4kenen kanssa (harvinainen, ei tunnu esiintyvän kliinisessä kielessä)

*null*.3 [put.01] [see laittaa.0]
laittaa jotakin johonkin

ARG0laittaja (kliinisessä kielessä harvinainen)
ARG1laitettava (voi olla myös tekeminen)
ARG2hyötyjä (esim. "laitettiin potilaalle shuntti suoneen")
ARG3mistä
ARG4mihin

*null*.6
muu null


nyökätä

nyökätä.0 [nod.01]
nyökyttää päätään

ARG0nyökkääjä
ARGMesim. "kysymyksille" -> CAU


nyppiä

nyppiä.0 [pluck.01]
nyhtää

ARG0nyppijä
ARG1nypittävä asia


odotella

odotella.0
vartoa

ARG0odottelija
ARG1odotettava asia


odottaa

odottaa.0 [see odotella.0]
vartoa

ARG0odottaja
ARG1odotettava asia


ohjata

ohjata.0
neuvoa

ARG0ohjaaja (ei löydy korpuksesta)
ARG1mitä neuvottu tekemään

ohjata.1 [guide.01]
auttaa tekemään

ARG0ohjaaja (ei löydy korpuksesta)
ARG1ohjaamisen kohde (yleensä jokin harjoitus)


olla

olla.0 [be.02]
ei-kopula olla

ARG1olija, se, joka on


onnistua

onnistua.0 [succeed.01]
mennä hyvin

ARG0onnistuja
ARG1tehtävä


ottaa

ottaa.0 [take.01]
ottaa jotakin jostakin

ARG0ottaja
ARG1otettava
ARG2mistä otetaan

ottaa.1
suhtautua, tuntua

ARG1mikä ottaa
ARG2miten (esim. ottaa rauhallisesti, ottaa koville)

ottaa.2
ottaa_kiinni

ARG0kiinniottaja
ARG1mistä otetaan kiinni


päästä

päästä.0 [see pyrkiä.0]
päästä paikkaan tai olotilaan, itseohjautuvasti

ARG0pääsijä
ARG3mistä pääsee (myös esim. "päästy noradrenalinasta")
ARG4minne pääsee

päästä.1 [see pyrkiä.1]
päästä tekemään jotain, itseohjautuvasti

ARG0pääsijä
ARG1mitä pääsee tekemään

päästä.2 [see pyrkiä.2]
päästä paikkaan tai olotilaan, ei-itseohjautuvasti

ARG1pääsijä
ARG3mistä päästään
ARG4mihin päästään

päästä.3 [see pyrkiä.3]
päästä tekemään jotain, ei-itseohjautuvasti

ARG1pääsijä
ARG2mitä päästään tekemään


päätyä

päätyä.0 [see pyrkiä.0]
päätyä paikkaan tai olotilaan

ARG0päätyjä
ARG3 lähtöpaikka
ARG4loppupaikka
ARG0päätyjä
ARG2mitä päädytään tekemään

päätyä.1 [see pyrkiä.1]
päätyä tekemään jotain

ARG0päätyjä
ARG2mitä päädytään tekemään


parantua

parantua.0 [heal.01]

ARG1parantunut asia


pärjätä

pärjätä.0
jaksaa, onnistua

ARG0pärjääjä
ARG1asia, jossa pärjää (ei tunnu esiintyvän kliinisessä kielessä)
ARG2miten pärjää
ARG3instrumentti, "millä pärjää" (esim. lääke, hengityskone)


pestä

pestä.0 [wash.01]

ARG0pesijä
ARG1pestävä henkilö tai asia (esim. potilas tai haava)
ARG2pesutapa (etupuolelta)
ARG3pesuaine (keittosuola) tai pesuväline (lappu)


pitää

pitää.0
pitää jotakin jossakin

ARG0pitäjä (ei yleensä ole sanottu kliinisessä kielessä)
ARG1pidettävä
ARG2paikka, olotila tai taso

pitää.1 [have.06]
pitää tauko, järjestää tauko

ARG0tauon pitäjä
ARG1tauko


pöhkiä

pöhkiä.0 [breathe.01] [see hengittää.0]
hengittää pöhkimällä

ARG0pöhkijä
ARG1ilma (ei esiinny)
ARG2"suunta" (yleensä "konetta vastaan")


poistaa

poistaa.0 [remove.01]
ottaa pois

ARG0poistaja (agentti/aiheuttaja)
ARG1poistettava
ARG2mistä poistetaan


puhua

puhua.0 [speak.01]
kommunikoida äänen avulla

ARG0puhuja
ARG1aihe tai kieli
ARG2puhekumppani


puolittaa

puolittaa.0

ARG0puolittaja
ARG1puolitettava


puristaa

puristaa.0 [clench.01]
pusertaa

ARG0puristaja
ARG1puristettava
ARG2väline (esim. "käsillä")

puristaa.1 [shake.01]
pudistaa

ARG0pudistaja
ARG1pudistettava (yleensä pää)


purkaa

purkaa.0 [discontinue.01]
lopettaa lääkitys

ARG0purkaja
ARG1purettava
ARGM"hieman", "pois" (EXT) jne.


purra

purra.0 [bite.01]
järsiä

ARG0purija
ARG1purtava


puuskuttaa

puuskuttaa.0
hengittää raskaasti

ARG0tietoinen puuskuttaja
ARG1hengitys (ei yleensä esiinny)
ARGMesim. "koneen sekaan", "paljon"


pyrkiä

pyrkiä.0
pyrkiä paikkaan tai olotilaan, itseohjautuvasti

ARG0pyrkijä
ARG3mistä pyrkii (harvinainen)
ARG4mihin pyrkii

pyrkiä.1 [try.01]
yrittää, itseohjautuvasti

ARG0pyrkijä
ARG2mitä pyritään tekemään

pyrkiä.2
pyrkiä paikkaan tai olotilaan, ei-itseohjautuvasti

ARG1pyrkijä
ARG3mistä pyritään
ARG4mihin pyritään

pyrkiä.3
yrittää, ei-itseohjautuvasti

ARG1pyrkijä
ARG2mitä pyritään tekemään


pystyä

pystyä.0
kyetä

ARG0pystyjä
ARG1mitä pystyy tekemään


pysyä

pysyä.0
säilyttää paikka tai olotila

ARG1pysyjä
ARG2missä paikassa tai olotilassa pysytään (esim. "37 asteessa" tai "sinusrytminä")
ARG3instrumentti (esim. "Drägerillä")


pysytellä

pysytellä.0

ARG1pysyjä
ARG2missä paikassa tai olotilassa pysytään (esim. "37 asteessa" tai "sinusrytminä")
ARG3instrumentti (esim. "Drägerillä")


pyytää

pyytää.0 [ask.01]
esittää toivomus

ARG0pyytäjä
ARG1pyydetty asia


rauhoittua

rauhoittua.0 [calm_down.01]

ARG1rauhoittuja
ARG2rauhoittumisen instrumentti (esim. lääke)


reagoida

reagoida.0 [react.01]
vastata ärsykkeeseen

ARG0reagoija
ARG1ärsyke
ARG2reaktio


retentoida

retentoida.0

ARG1retentoija
ARG2mitä retentoi (CO2)


retentoitua

retentoitua.0

ARG2retentoituja (CO2)


riittää

riittää.0
olla tarpeeksi

ARG1riittävä asia


rohahtaa

rohahtaa.0 [see rohista.0]

ARG1lima


rohista

rohista.0 [wheeze.02]
pitää rohisevaa ääntä

ARG1rohisija (lima)


saada

saada.0
ottaa vastaan

ARG0saaja
ARG1saatava asia
ARG2saamisen kohdepaikka (esim. "suoneen")
ARG3tarkoitus tai vaiva (esim. "päänsärkyyn" tai "korkean pulssin takia")

saada.1
onnistua

ARG0onnistuja
ARG1onnistuva asia
ARG2tavoite/kohde

saada.2
olla lupa

ARG1kuka saa tehdä
ARG2mitä saa tehdä


säädellä

säädellä.0 [regulate.01]

ARG1säädeltävä asia
ARG2säätelytapa


saavuttaa

saavuttaa.0 [reach.01]

ARG1Mikä savutetaan


soitella

soitella.0 [see soittaa.0]

ARG0soittaja
ARG2soittoaika
ARG3kenelle soitetaan


soittaa

soittaa.0
soittaa (oletusvälineenä puhelin)

ARG0soittaja
ARG2soittoaika
ARG3kenelle soitetaan


sopia

sopia.0 [agree.01]

ARG1mitä sovittu
ARG2kenen kanssa


sujua

sujua.0 [go.06]
onnistua

ARG1mikä sujuu
ARGMmiten sujuu


syödä

syödä.0 [eat.01]

ARG0syöjä
ARG1syöty asia


tarvita

tarvita.0 [need.01]
vaatia

ARG0tarvitsija (ei välttämättä tietoinen agentti)
ARG1tarvittava


täytellä

täytellä.0 [fill.01]

ARG1täyteltävä esine


täyttää

täyttää.0

ARG0täyttäjä
ARG1täytettävä
ARG2määrä


tehdä

tehdä.0 [do.02]
tehdä (toimenpide)

ARG0tekijä
ARG1tehtävä
ARG2ketä varten (esim. "potilaalle tehty trakeostomia")
ARG3väline, instrumentti
ARG4kenen kanssa (harvinainen, ei tunnu esiintyvän kliinisessä kielessä)


tehostua

tehostua.0

ARG1tehostuva asia
ARG2tapa ("hyvin")
ARG3instrumentti ("Drägerillä")


tippua

tippua.0 [see laskea.0]

ARG0laskemisen aiheuttaja
ARG1laskeva asia
ARG2laskemisen määrä
ARG3alkuarvo
ARG4uusi arvo


titrata

titrata.0

ARG0titraaja
ARG1titrattava aine


toimia

toimia.0 [function.0]
toimia hyvin/huonosti

ARG0toimija (huom! Ei tarvitse olla elollinen, koska on aiheuttaja!)
ARG2miten toimii


torjua

torjua.0 [evade.01] [see väistää.0]

ARG0torjuja
ARG1torjuttava


tulla

tulla.0 [come.01]
liikkua lähemmäs

ARG1tulija
ARG2määrä ("tulin 3 km töihin", "tuli kolme litraa")
ARG3lähtöpaikka
ARG4loppupaikka
ARGMsuunta, kulkuväylä jne.

tulla.1 [appear.01]
ilmestyä

ARG0ilmestymisen aiheuttaja (harvinainen, "siitä tulee vaste")
ARG1ilmestyjä

tulla.2 [go.08] [see mennä.3]
tulla joksikin

ARG1mikä tulee
ARG2miksikä tulee

tulla.3 [see saada.2]
tulisi tehdä jotain

ARG1kenen tulisi tehdä
ARG2mitä tulisi tehdä


tuntua

tuntua.0 [seem.01]
vaikuttaa

ARG1mikä tuntuu
ARG2kenen mielestä

tuntua.1 [feel.03]
tuntua fyysisesti

ARG0kenestä tuntuu (harvinainen)
ARG1mikä tuntuu
ARG2"väline" (esim. "nenässä")

tuntua.2 [feel.05]
joku tuntuu joltakin

ARG0kenestä tuntuu (harvinainen kliinisessä kielessä)
ARG1mikä tuntuu
ARG2miltä tuntuu


tuulettua

tuulettua.0
saada ilmaa?

ARG1tuulettuja
ARG2tuulettumisen määrä/tapa (usein "hyvin")
ARG3tuulettumisen väline (esim. "hengityskoneessa")
ARG4tuulettumisen ajankohta


vaatia

vaatia.0 [require.01]
tarvita tai haluta ehdottomasti

ARG0vaatija (huom! Ei tarvitse olla elollinen, koska on aiheuttaja!)
ARG1vaadittava asia


vähennellä

vähennellä.0 [decrease.01] [see vähentää.0]

ARG0vähentäjä
ARG1vähennettävä
ARG2määrä
ARG3lähtöpiste
ARG4loppupiste


vähentää

vähentää.0 [decrease.01]
muuttaa jonkin määrää pienemmäksi

ARG0vähentäjä
ARG1vähennettävä
ARG2määrä
ARG3lähtöpiste
ARG4loppupiste


vaihdella

vaihdella.0 [alternate.01]
muuttaa/muuttua toistuvasti

ARG0vaihtelija (huom! AGENTTI)
ARG1vaihdeltava/vaihteleva asia


vaihtaa

vaihtaa.0 [change.01]
vaihtaa jokin (jostakin) johonkin

ARG0vaihtaja
ARG1vaihdettava
ARG2lopputila (voi olla myös esim. esine, "vaihdettu hengityskone ventimaskiin")
ARG3alkutila


väistää

väistää.0 [evade.01]

ARG0väistäjä
ARG1väistettävä


valittaa

valittaa.0 [complain.01]
uikuttaa

ARG0valittaja
ARG1valituksen aihe


väsähtää

väsähtää.0 [tire.03]
tulla väsyneeksi

ARG0väsähtäjä (EXPERIENCER, ei agentti)


vastailla

vastailla.0 [respond.01] [see vastata.0]

ARG0vastaaja
ARG1mihin vastataan
ARG2vastaus (myös esim. "nyökkäämällä")


vastata

vastata.0 [respond.01]
antaa vastaus

ARG0vastaaja
ARG1mihin vastataan
ARG2vastaus (myös esim. "nyökkäämällä")


väsyä

väsyä.0 [väsähtää.0]
tulla väsyneeksi

ARG0väsähtäjä (EXPERIENCER, ei agentti)


ventiloitua

ventiloitua.0 [see hapettua.0]
tuulettua

ARG1ventiloituja
ARG2ventiloitumisen määrä/tapa (usein "hyvin")
ARG3ventiloitumisen väline (esim. "hengityskoneessa")
ARG4ventiloitumisen ajankohta


verrata

verrata.0 [compare.01]


vetää

vetää.0 [draw.02]
liikuttaa, raahata

ARG0vetäjä
ARG1vedettävä
ARG3lähtöpaikka
ARG4loppupaikka

vetää.1 [drain.01?]
olla ei-tukossa

ARG1vetävä asia
ARG2vedettävä asia


viedä

viedä.0 [go.01] [see mennä.1]
aiheuttaa meneminen jonnekin

ARG0viejä
ARG1vietävä
ARG3lähtöpaikka
ARG4loppupaikka


vieroitella

vieroitella.0 [change.01] [see vaihtaa.0]
pyrkiä saamaan joku irti jostain

ARG0vieroittelija
ARG1vieroiteltava
ARG2lopputila
ARG3alkutila


vieroittaa

vieroittaa.0 [change.01] [see vieroitella.0]

ARG0vieroittelija
ARG1vieroiteltava
ARG2lopputila
ARG3alkutila


viilentää

viilentää.0 [cool.01]

ARG3viilentäjälaite


virkistyä

virkistyä.0 [freshen.01]


virtsata

virtsata.0 [urinate.01]


vuodella

vuodella.0 [drip.01] [see vuotaa.0]

ARG1vuotaja
ARG2vuodettava asia


vuotaa

vuotaa.0 [drip.01]

ARG1vuotaja
ARG2vuodettava asia


ymmärtää

ymmärtää.0

ARG0ymmärtäjä
ARG2asia


yrittää

yrittää.0 [pyrkiä.1]

ARG0yrittäjä
ARG2mitä yritetään tehdä (voi olla myös lääke tai toimenpide)

yrittää.1

ARG0yrittäjä
ARG3mistä yrittää (harvinainen)
ARG4mihin yrittää


yskiä

yskiä.0 [cough.01]
köhiä

ARG0yskijä
ARG1yskittävä asia (esim. lima)